Home Overeenstemmingsverklaring
PDF Print E-mail

Forum Overenstemming

Lees deze overeenstemming zorgvuldig.

 U kunt uw eigen gebruikersnaam kiezen. We adviseren om een geschikte naam te gebruiken. U mag uw wachtwoord, behalve aan de administrator van het forum, nooit aan anderen geven. U stemt er mee in dat u nooit een account van een ander lid van het forum zal gebruiken. We adviseren dringend om een uniek en complex wachtwoord te kiezen om te voorkomen dat anderen uw account  ongeautoriseerd kunnen gebruiken.

Na het registreren heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk profiel te maken. Het is uw veranwtwoordelijkheid om juiste informatie te versrtrekken. Informatie die door de forum administrator als onjuist of vulgair wordt beschouwd zal zonder kennisgeving worden verwijderd. Eventuele sancties zijn mogelijk.

Bij het invullen van uw profiel wordt u gevraagd om uw e-mail adres. Wilt u alstublieft het vakje 'Hide email address from public?' aanklikken?. Op deze manier is uw e-mail adres verborgen voor andere gebruikers van het forum. Wanneer u een ander lid van het forum een bericht wilt sturen, kunt u dit doen via ‚My messages’. U kunt ook een e-mail struen aan de administrator van het forum om een e-mail adres van een ander lid te vragen.

U stemt er mee in dat u dit forum niet zal gebruiken voor het verspreiden van materiaal dat vals, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, obsceen, godlasterend, sexueel getind, of bedreigend van aard is. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal (copy-right) plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal, met de uitzondering als u zelf de eigenaar bent.  Spam, reclame, kettingbrieven, pyramide spelen en advertenties zijn verboden op dit forum.

U moet zich realiseren dat het niet mogelijk is voor de administratoren van dit forum om alle berichten te controleren. Wij controleren niet elk bericht en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten. We geven geen garantie voor de juistheid, volledigheid of toepasselijkheid van de informatie in de berichten. De berichten bevatten de mening van de auteurs, en dus niet per se de mening van de admistratoren van het forum. Indien u een bericht niet geschikt vindt voor dit forum, dan vragen wij u zo snel mogelijk een bericht naar de administrator te sturen. Wij behouden het recht om berichten te verwijderen. Dit is een handmatig proces en kan dus enige tijd kosten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. U kunt de eigenaren van het forum niet verantwoordelijk houden voor de berichten die op het forum gepplaatst worden. We behouden het recht om uw gegevens bekend te maken in het geval van een formele aanklacht naar aanleiding van uw gebruik van dit forum.

Bij elke bericht wordt uw IP adres bewaard. Dit zal gebruikt worden om u toegang tot het forum te ontzeggen indien u deze overeenstemming op ernstige wijze schendt.

De software van het forum plaatst een zogenaamd cookie, een tekst document met informatie over bijv. gebruikers naam en wachtwoord, in de cache van uw internet programma. Dit wordt alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft. De software verzamelt of verzendt geen enkele andere informatie van of naar uw computer..

Om spam en andere ongewenste e-mails te voorkomen, verzoeken we u om geen e-mail adressen in de tekst van berichten te gebruiken.

 

Om u te registreren, klik hier.

 
Center for Children with White Matter Disorders - forum site, Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting